สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน:   
   โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน:   
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
              

 

 

  
สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา
 

 


                                                                          

สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน:  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
  ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: หน่วยตรวจสอบภายใน